[ cherdsak ]
ชื่อ-นามสกุล : 
เชิดศักดิ์ เหล็กทั่ง
ชื่อเล่น : 
แป๊บ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
9/6/2543
อายุ : 
17
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
cherdsaklekthang@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
24/2
อำเภอ : 
พิชัย
จังหวัด : 
อุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์ : 
53120
เบอร์โทรศัพท์ : 
0942086074
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
อาชีวศึกษา