ชื่อ - นามสกุล :นายสมจิตต์ เชื้อบุญมี
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา