ชื่อ - นามสกุล :นายวรวัฒน์ เหล็กสิงห์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0892720141
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา