ชื่อ - นามสกุล :นางสาวภัทร์พิชชา ฤทธิเดช
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก :งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :0825544629
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :